Skip to content
Cím: 1183 Budapest, Üllői út 452. Térképen Tel: (1) 290-2417 ZilaGO rendelés

Vásárlói tájékoztató

 1. Általános rendelkezések

1.1. A Zila Kávéház Webáruház (továbbiakban: ZilaShop) a Zila Kávéház Kft. (1183 Budapest, Üllői út 452., adószám: 13052399-2-43; cg.. 01-09-716417; továbbiakban: ZILA KÁVÉHÁZ) interneten elérhető termékkatalógusa, amely a ZilaShop termékeit kínálja eladásra.

1.2. A ZilaShopon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a ZILA KÁVÉHÁZ és a ZilaShop terméket megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) között.

1.3. A vásárlási szerződést a ZILA KÁVÉHÁZ írásban megkötött szerződésnek tekinti, amelyet külön rendelésszámon iktat, és a megrendelés teljesítésétől számított egy évig tárol. A megrendelő a rendelés leadásának véglegesítésével egyben elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit is.

1.4. A ZILA KÁVÉHÁZ kijelenti, hogy mind a webshop működtetéséhez, mind a termékek értékesítéséhez, mind pedig a kiszállítási tevékenység végzéséhez az előírt szakhatósági engedélyekkel rendelkezik.

 

 1. Szolgáltató adatai
  • Név: Zila Kávéház Vendéglátó Kft.
  • Székhely: 1183 Budapest, Üllői út 452.
  • Cégjegyzékszám: 01-09-716417
  • Adószám: 13052399-2-43
  • Elektronikus elérhetőség:  rendeles@zilakavehaz.hu
  • Telefon: +36 70 776 8290 (ZilaGo ügyfélszolgálat) , +36 30 6478 555 (webes rendelések)
  • Weboldal: https://www.zilakavehaz.hu/

 

 1. Szerződő felek azonosítása

4.1. A vásárlási szerződés a ZILA KÁVÉHÁZ, mint eladó, és a Megrendelő, mint vevő között jön létre. A ZILA KÁVÉHÁZ csak a www.zilakavehaz.hu oldalon, a cég logójával és adataival jól felismerhetően azonosított internetes katalóguson keresztül leadott rendelésekért felel.

4.2. Megrendelő a megrendelési űrlap kitöltésével adja meg vásárlási adatait, amelyeket minden egyes rendelés leadásánál lehetősége van módosítani. A ZILA KÁVÉHÁZ ennek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát.

4.3. A hibás vagy valótlan adatok megadásából eredő károkért minden felelősség Megrendelőt terheli. A ZILA KÁVÉHÁZ a nyilvánvalóan valótlan vagy hamis megrendelést jogosult törölni, továbbá kétség esetén Megrendelő legitimitását jogosult ellenőrizni.

 

 1. Árak

4.1. A ZilaShop terméklistában és a termékek adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amelynek érvényessége kizárólag az adott megjelenés időpontjára vonatkozik.

4.2. Amennyiben Megrendelő megrendelést ad le egy termékre, úgy a ZILA KÁVÉHÁZ kötelezi magát, hogy a kiválasztott terméket a megrendeléskor érvényes végső fogyasztói áron szállítja ki és/vagy adja át Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás tartalmazza.

4.3. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes kondíciók vonatkoznak.

 

 1. Termékek köre

5.1. A ZilaShopban jellemzően cukrászipari termékek (torták, édes- és sós teasütemények, bejglik), valamint hideg- és melegkonyhai késztermékek találhatóak. Minden termék a Zila Kávéház Kft. saját előállítású terméke.

5.2. A termékek allergén adatai, valamint fogyaszthatósági idejük a Zila Kávéház Kft. üzletében (Zila Kávéház és Étterem, 1183 Budapest, Üllői út 452.) elérhetőek, illetve a megadott elérhetőségeken – telefonon és emailen – lehet felőlük érdeklődni.

 

 1. Szállítás

6.1. A megrendelés során Megrendelő az alábbi lehetőségek közül választhat:

  • személyes átvétel a Zila Kávéház és Étteremben
  • , XIX., Vecsés, valamint Gyál teljes területén, valamint a X., XVII., XX., XXIII. egyes részei esetén a ZilaGo kiszállítás (ZILA KÁVÉHÁZ saját futárszolgálat)
  • A kiszállítás mindenkori díja függ a távolságtól, valamint a rendelési összegről, mely a termékek kiválasztása után, a Fizetés oldalon külön feltüntetésre kerül.

 

 1. A rendelés menete

7.1. Megrendelő a https://zilakavehaz.hu/rendeles aloldalon található terméklistából kosarába teszi a megrendelni kívánt termékeket. A Kosár oldalon Megrendelőnek lehetősége van a Kosár tételeit módosítani, illetve törölni.

7.2. A kosár megtekintése után a Fizetés oldalon Megredelő megadja személyes adatait, melyek a rendelés teljesítéséhez elengedhetetlenek.

7.3. Megrendelő kiválasztja az Átvétel napját, valamint választ az előre meghatározott Idősávok közül, amikor rendelését szeretné személyesen, vagy kiszállítás útján átvenni.

 

 1. Fizetés

8.1. Vásárlás esetén Megrendelő a következő fizetési módok közül választhat:

  • banki átutalás,
  • online bankkártyás fizetés (CIB Bank)
  • készpénzes fizetés (személyes átvétel esetén, vagy a ZilaGo futárnál történő fizetésnél) vagy
  • SZÉP kártyás fizetés (személyes átvétel esetén, vagy a ZilaGo futárnál történő fizetésnél)

8.2. A fizetés módját Megrendelő a rendelés elküldésekor adja meg, a Fizetés oldalon.

8.3. Megrendelőnek a fizetési mód megváltoztatására a rendelés elküldését követően, a csomag feladásáig áll módjában, melyről kizárólag e-mailben kell értesítenie Eladót.

8.4. Az online bankkártyás fizetések a CIB Bank rendszerén keresztül valósulnak meg. A kártyás fizetésről a banki tájékoztatót lentett találja, illetve részletesebben a Teljeskörű tájékoztató bankkártyás fizetésről aloldalunkon.

 

 1. A ZILA KÁVÉHÁZ felelősségvállalása

9.1. A ZILA KÁVÉHÁZ vállalja, hogy a vásárlási szerződésben leírtakat magára nézve kötelezőnek tekinti és azok teljesüléséért minden tőle telhetőt elkövet.

 

 1. Megrendelő felelősségvállalása

10.1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről ajánlatnak minősül, melyhez kötve van. Megrendelő a megrendelés leadásával egyben azt is kijelenti, hogy a vásárlási szerződés feltételeit ismeri, elfogadja, és betartani vállalja.

10.2. Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésekben megrendelt terméket – az általa előzetesen választott szállítási és fizetési feltételeknek megfelelően – átveszi és az ellenértékét kifizeti. Amennyiben a termék kiadása Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő károkat Megrendelő köteles megtéríteni a ZILA KÁVÉHÁZ számára.

 

 1. A szerződés hatálya

11.1. Az egyedi szerződés, egy konkrét termékre vonatkozóan a megrendelés ZILA KÁVÉHÁZ általi jóváhagyásával (visszaigazolás elektronikus kiküldése) lép hatályba, és a termék ellenértékének a kifizetésével, ill. a termék Megrendelő részére való átadásával zárul le.

11.2. Folyamatos rendelés esetén a szerződés mindaddig hatályban marad, amíg a felek összes egymással szembeni követelése maradéktalanul teljesedésbe nem megy.

11.3. Minden érvényes rendelés rendelésazonosító-számot (rendelésszámot) kap, melyet Megrendelő által megadott címre küldött rendelés visszaigazoló e-mailben közöl. Csak a rendelésazonosítóval rendelkező megrendelés érvényes!

11.4. A megrendelést a ZILA KÁVÉHÁZ a megrendelés leadását követően legfeljebb 48 órán belül igazolja vissza. Amennyiben a megrendelést 48 órán belül a ZILA KÁVÉHÁZ nem igazolja vissza, úgy Megrendelő az ajánlati kötöttsége alól mentesül.

 

 1. Elálláshoz való jog

12.1. Megrendelő jogosult a megrendelés jóváhagyása után, de még a megrendelt áru kiszállításának megkezdése előtt a szerződéstől díjmentesen elállni.

12.2. Az elállást írásban, a rendelésazonosító-szám megjelölésével kell az rendeles@zilakavehaz.hu címre eljuttatni.

12.3. Az elállás akkor érvényes, ha azt a ZILA KÁVÉHÁZ egy elfogadó nyilatkozattal visszaigazolta.

 

 1. Panaszkezelés rendje

13.1. A ZILA KÁVÉHÁZ célja, hogy a megrendeléseket megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítse.

13.2. Amennyiben a megrendelőnek mégis panasza keletkezik a vásárlási szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a rendeles@zilakavehaz.hu e-mail címen, vagy postai levél (Zila Kávéház Kft. 1183 Budapest, Üllői út 452.) útján is közölheti.

13.4. A ZILA KÁVÉHÁZ a panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 15 napon belül kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panaszos Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére.

13.5. Bankkártyával előre kiegyenlített megrendeléssel kapcsolatos panasz, reklamáció esetén a megrendelt áru ellenékének visszafizetése a bankkártyás fizetés szabályai szerint történik. Bármely, a cégünk szolgáltatásával kapcsolatos fogyasztói panasz esetén a fogyasztók a lakóhelyük szerinti járási hivatalokhoz fordulhatnak fogyasztóvédelmi bejelentéseikkel, amelyek listája a következő elérhetőségen van nyilvántartva: http://jarasinfo.gov.hu/

13.6. A fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében a felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

13.7. A felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület elérhetőségei a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon találhatók. A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és elérhetőségei: Budapesti Békéltető Testület; https://bekeltet.bkik.hu/

 

 1. Egyéb rendelkezések

14.1. A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a 2001. évi CVIII. Tv. továbbá a távollevők közötti szerződéskötésre vonatkozó jogszabályok az irányadók. Jogvita esetén a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság illetékes kizárólagosan.

14.2. A Vásárlási szerződés kizárólag a ZILA KÁVÉHÁZ Kft. tevékenységére, az általa tett jognyilatkozatokra és az általa létrehozott jogügyletekre alkalmazható.

CIB Bank bankkártyás fizetés tájékoztató

Webáruházunk a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtja vásárlóinak. A biztonságot az adatok szétválasztása alapozza meg. A Zila Kávéház Webáruház a megrendeléssel kapcsolatos információkat kapja meg a vásárlótól, a CIB Bank pedig kizárólag a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat a 256 bites TLS titkosítással ellátott fizetőoldalon. A fizetőoldal adattartalmáról a Webáruház nem értesül, azokat csak a CIB Bank érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a Webáruház oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez az Ön internet böngésző programjának támogatnia kell a TLS titkosítást.

A vásárolt áru/szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. Kérjük, olvassa el részletes tájékoztatónkat!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üdvözöljük a CIB Bank biztonságos, internetes fizetési megoldásával működő Webáruházunkban!

Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon vásárlását.

Mire figyeljen a vásárláskor?

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja a TLS titkosításhoz szükséges opciót!

 

A biztonságról

A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy 256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé a CIB Banknak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk az TLS alapú titkosítást. Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A vásárló által használt böngésző program az TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára nem értelmezhetőek.

Elfogadott kártyák

A CIB Bank internetes fizetési rendszere a Mastercard/Maestro, a VISA termékcsaládba tartozó VISA és VISA Electron (az Electronnál csak abban az esetben, ha azt a kibocsátó bank engedélyezi) bankkártyák használatát, valamint internetes használatra alkalmas webkártyával való fizetést teszi lehetővé.

Fizetés lépései

 1. Ön a Zila Kávéház Webáruházának oldalán választja ki az árut/szolgáltatás melynek összegét bankkártyás fizetéssel kívánja teljesíteni.
 2. Ezt követően Ön átkerül a CIB Bank biztonságos fizetést garantáló oldalára, ahol a fizetés megkezdéséhez kártyaadatait szükséges kitöltenie.
 3. A kártyaadatok megadását követően a Fizetés gombra kattintva indíthatja el a tranzakciót
 4. A fizetést követően Ön visszatér a Zila Kávéház Webáruház oldalára, ahol a tranzakció eredményéről kap visszaigazolást.

A bankkártyával történő fizetés esetén a sikeres tranzakciót követően – ez a bankkártya érvényessége és a fedezet ellenőrzése utáni elfogadást jelenti –, a CIB Bank elindítja a Kártyabirtokos számlájának megterhelését az áru vagy szolgáltatás ellenértékével.

Amennyiben Ön nem kerül visszairányításra a fizetőoldalról a Zila Kávéház Webáruház oldalára, úgy a tranzakció sikertelennek minősül. Amennyiben a banki fizetőoldalon a böngésző „Vissza/Back” vagy a „Frissítés/Refresh” gombjára kattint, ill. bezárja a böngésző ablakot mielőtt visszairányításra kerülne az áruházba, a fizetés sikertelennek minősül.

Amennyiben a tranzakció eredményéről, annak sikertelensége esetén, okáról, részleteiről bővebben kíván tájékozódni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot számlavezető bankjával.

Scroll To Top